Latawiec

Ekologia
powrót do:
Ekologia 

ORGANIZOWANIE

GMINNEGO TURNIEJU PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNEGO

DLA DZIECI Z PRZEDSZKOLI GMINY MIEDŹNA

 

 

           Do najważniejszych przedsięwzięć naszego przedszkola należy organizacja Gminnego Turnieju Przyrodniczo-Ekologicznego dla dzieci z przedszkoli gminy Miedźna.

          Nasze przedszkole wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Miedźnej z/s w Grzawie od kilku lat organizuje corocznie GMINNY TURNIEJ PRZYRODNICZO- EKOLOGICZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW”.

Do tej pory odbyło się już 6 edycji tego turnieju/„Spotkanie z przyrodą”, ”Miłośnicy przyrody”„Cztery pory roku  literaturze dziecięcej”, ”Z przyroda i ekologią za pan brat”, „Przedszkolne Ekoludki”, „Święto Bajkowego Lasu”. Dzięki temu nasze turnieje zapisały się na stałe w kalendarzu imprez dla przedszkoli naszej gminy.

           Celem turnieju jest propagowanie treści związanych z przyrodą i jej ochroną oraz stworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań konkursowych.

        W turnieju biorą udział 3 osobowe drużyny oraz 10 osobowe grupy kibiców ze wszystkich sześciu przedszkoli naszej Gminy Miedźna .

          Na turniej zapraszamy honorowych gości: wójta Gminy Miedźna, dyrektora Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej, radnych Gminy Miedźna, dyrektorów placówek rodziców dzieci uczestniczących w turnieju.

        W trakcie zmagań konkursowych drużyny biorą udział w różnych konkurencjach. Za prawidłowe wykonanie zadania drużyny otrzymują punkty.

Dzieci muszą wykazać się wiedzą na tematy związane z przyrodą i ekologią.

        W trakcie turnieju można podziwiać wysoki poziom wiedzy przedszkolaków, którzy bezbłędnie odpowiadają na pytania, wykonują zadania plastyczne, rozwiązują trudne zagadki przyrodnicze.  

       Jednak najwięcej emocji wzbudzają zadania, w których dzieci prezentują swoje zdolności artystyczne. Dzieci przedstawiają inscenizacje utworów polskich współczesnych pisarzy, piszących o przyrodzie oraz prezentują układy taneczne.

Widzowie oraz jurorzy są zachwyceni zdolnościami aktorskimi i wokalnymi przedszkolaków, ich doskonałą znajomością tekstów oraz pomysłowością, z jaką inscenizują wiersze, wyśpiewują i prezentują piosenki.

        Każdorazowa wszystkie drużyny otrzymują maksymalną ilość punktów i zajmują I miejsce oraz nagrody. Zawodnicy otrzymują imienne dyplomy, książki o tematyce przyrodniczej oraz duże maskotki. Drużyny zdobywają dla swojego przedszkola dyplomy, książki oraz pomoce dydaktyczne. Dla kibiców również przewidziane są zawsze miłe niespodzianki. Dla wszystkich uczestników, zaproszonych gości i kibiców przewidziany jest słodki poczęstunek.

        Corocznie zwiększa się lista pozyskanych sponsorów naszego turnieju.

Obecnie należą do nich :

  • Urząd Gminy Miedźna,
  • Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia,
  • Bank Spółdzielczy w Miedźnej,
  • Carbo Asekura  S.A.,  
  • Zespół Oświaty i Wychowania w Miedźnej,
  • GPB w Miedźnej,
  • Rada Rodziców przy naszym przedszkolu

 

       Nasz turniej jest znakomitym połączeniem elementów poznawczych i kształcących postawy proekologiczne dzieci z walorami integracyjnymi przedszkoli naszej gminy. Aktywnie angażuje wszystkie dzieci w przedszkolach, nauczycieli i rodziców. Przyczynia się do zapoznania z literaturą dziecięcą o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Dzięki nagrodom ufundowanym przez sponsorów wzbogaca się baza materiałowo -dydaktyczna placówek o kolejne pozycje wspomagające dalsze kształtowanie postaw proekologicznych naszych wychowanków.

         Ponadto dzięki turniejowi nasze przedszkole postrzegane i kojarzone jest w środowisku lokalnym jako promotor ekologii. 


           

          turniej 1

 

turniej2

 

 

 

 

linia bluszcz

 

 

 

„PRZEDSZKOLNE EKOLUDKI”

V GMINNY TURNIEJ PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY 

DLA PRZEDSZKOLAKÓW-czytaj więcej...

 

linia bluszcz

 

 

„Z SAMOCHODZIKIEM FRANKIEM DBAMY O ŚRODOWISKO”

VII GMINNY TURNIEJ PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY

DLA PRZEDSZKOLAKÓW-czytaj więcej....

 EKOLOGIA