Latawiec

Ekologia
powrót do:
Ekologia


         ŚWIĘTO DRZEWA 2012

W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

 

                   Obchody ŚWIĘTA DRZEWA  w Gminnym Publicznym Przedszkolu im. Marii Kownackiej w Miedźnej trwały od 05 do 15 października.

Uczestniczyło w nich całe przedszkole czyli 75 dzieci i ich opiekunowie.

Koordynatorem wszystkich działań była Barbara Chmiel - Galoch.

Do udziału w obchodach zaprosiliśmy leśnika Nadleśnictwa Kobiór, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej oraz rodziców naszych wychowanków.

ŚWIĘTO DRZEWA w naszym przedszkolu organizowane jest w ramach działań związanych
z programem KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY, który realizujemy w tym roku szkolnym.

             Obchody rozpoczęliśmy 5 października. W tym dniu nasze przedszkolaki wyruszyły na wycieczkę po okolicy do bliskiego zagajnika w poszukiwaniu dębów i aby nazbierać żołędzie. W tym roku szkolnym postanowiliśmy zadbać o to, aby zwierzęta leśne miały co  zimą jeść. Dlatego też nasze przedszkole podjęło akcję zbierania żołędzi i kasztanów dla leśnych mieszkańców.

Właśnie tą wyprawą rozpoczęliśmy naszą akcję. Dzieci ochoczo zbierały żołędzie do koszyków. Przez kolejne dni października dzieci spontanicznie przynosiły do przedszkola nazbierane z rodzicami dary jesieni, które następnie przekazaliśmy leśnikowi. Wielką wyprawę zakończyliśmy pod rozłożystym dębem w naszym ogrodzie przedszkolnym.

            Przez kolejny tydzień w poszczególnych grupach realizowaliśmy tematykę kompleksową związana z ekosystemem – las. Celem przeprowadzonych zajęć było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wdrażanie dzieci do świadomego poznania wybranego ekosystemu, kształcenie wrażliwości na otaczające środowisko przyrodnicze oraz kształtowanie przyjaznego stosunku do wszystkich zwierząt i roślin. Dzieci poznały różne gatunki drzew i dowiedziały się o znaczeniu drzew dla człowieka i całego ekosystemu. Dowiedziały się, że sadząc drzewa tworzymy nie tylko zielony krajobraz, ale pomagamy zwierzętom i całej planecie.

               W ramach obchodów ŚWIĘTA DRZEWA postanowiliśmy również nadać imię okazałemu i staremu dębowi rosnącemu w naszym ogrodzie przedszkolnym.

W tym celu wśród dzieci i rodziców ogłosiliśmy konkurs na najciekawsze imię dla naszego drzewa. Padały różne pomysły, między innymi KUBUŚ. Imię to najbardziej nam się spodobało. Wszystkim kojarzy się z realizacją programu Kubusiowi Przyjaciele Natury. Programu, który ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. 

           Do obchodów ŚWIETA DRZEWA zaprosiliśmy również dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedźnej. Pani Renata Szweda zapoznała dzieci z utworami literackimi o tematyce leśnej.

            W przedszkolu zorganizowano konkurs na kukłę „Pani Jesień” – praca przestrzenna. Konkurs był  skierowany do dzieci i ich rodziców. Zebrano 13 prac „Pani Jesień” wykonanych głównie z jesiennych darów lasu (liście, jarzębina, żołędzie). Wszystkie prace były bardzo ciekawe, zostały zakwalifikowane do drugiego etapu i wysłane do Centrum Kultury w Woli  na Gminny Konkurs Plastyczny pod tym samym tytułem.

              Obchody ŚWIĘTA DRZEWA zakończyliśmy spotkaniem z panem leśnikiem, którego gościliśmy w naszym przedszkolu 15 października. Na spotkanie z przedszkolakami pan leśnik przywiózł sadzonki jarzębin, aby je zasadzić w naszym ogrodzie.

Przedszkolaki powitały miłego gościa, który najpierw opowiadał dzieciom o swojej pracy następnie opowiedział nam o znaczeniu lasu i zwierząt w życiu człowieka.

Korzystając z okazji przedszkolaki przekazały panu leśnikowi zebrane przez siebie żołędzie
i kasztany.

                Punktem kulminacyjnym spotkania było zasadzenie w naszym ogrodzie przedszkolnym sadzonek jarzębin przywiezionych przez pana leśnika. To już kolejne drzewka, które posadziliśmy w naszym ogrodzie.

sw1   sw2

 

sw3   sw4

 

sw5  sw6

 

l4   l5

 

l3  l6

EKOLOGIA